54. Get a Mac

54. Get a Mac

130分钟 ·
播放数523
·
评论数1

两期节目间隔期,吴涛已经学会了双拼,以及关于折叠手机、折叠键盘、Nintendo Switch、USB 3 的三种写法、Mac mini 2018、SSD、磁盘加密的讨论。


相关链接

展开Show Notes
包子别跑
包子别跑
2022.9.16
01:15:55 get a mac?正片开始